Skip to main content

We have over 50,000 UK jobs available, so why not start a new job search on Zoek

We have more jobs in Cardiffsee them all

Cyfreithiwr Cyflogaeth Caerdydd

  • Location: Cardiff
  • Salary: £35000.00 - £45000.00 per annum + DOE
  • Contract hours: FullTime

Job provided by QED Legal


Share this job on social:


About the job

Mae cwmni cyfreithiol yng Nghaerdydd am benodi Gyfreithiwr Cyflogaeth.

Mae adran Cyfraith Cyflogaeth yn delio ag ystod lawn o faterion cyfraith cyflogaeth, gan gynnwys darparu cyngor o ddydd i ddydd i gyflogwyr, cefnogaeth gorfforaethol a masnachol, hyfforddiant yn ogystal ag ymgyfreitha tribiwnlys cyflogaeth.

Bydd y rl yn cynnwys cyfrifoldeb am lwyth achosion cymysg o waith dadleuol ac annadleuol, heb fawr o oruchwyliaeth gan gynnwys cynghori cyflogwyr / gweithwyr ar ystod o faterion gan gynnwys hawliadau diswyddo annheg, hawliadau gwahaniaethu, trosglwyddiadau TUPE, ailstrwythuro busnes diswyddiadau, cytundebau setlo, polisau a gweithdrefnaur cwmni, diswyddiadau a materion cytundebol.

Yn ddelfrydol bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad rhwng 3 6 (PQE) ac mae ganddo brofiad o gynnal eiriolaeth.

Am wybodaeth bellach cysylltwch Sarah Ward yn QED Legal neu cliciwch ar gais iw ystyried ar unwaith:

Location

Map

Share this job on social:

close

Before you go...

Did you know that Zoek has over 100,000 UK jobs available, your next job could be a click away! Start a new job search on Zoek!

Did you know that Zoek has over 100,000 UK jobs available, your next job could be a click away! Start a new job search on Zoek!