Skip to main content

We have over 50,000 UK jobs available, so why not start a new job search on Zoek


Head of HR / Human Resources Manager

  • Location: Cardiff
  • Salary: £58659 - £67426 per annum
  • Contract hours: FullTime

Job provided by Bluetownonline Ltd


Share this job on social:


About the job

Job Title: Head of HR

Location: Cardiff

Salary: £58,659 £67,426 Salary on appointment is at the minimum of the range.

Package: 33 days holiday entitlement per annum + 8 days public holidays; Civil Service Pension Scheme (MyCSP); purchasing or selling additional annual leave for additional monthly pay.

Job Type: Full Time, Permanent

The company is a unique organisation that works across public services in Wales, reporting on the stewardship of public funds, offering insight on how resources are used to meet peoples needs and helping public services to improve. Its highprofile work so its vital that they are a model organisation.

The Role:

A GREAT place to work!

Thats their commitment to staff and as such theyre looking for a dedicated HR professional to help them on this journey.

As well as developing and coaching a small HR team, youll love building relationships across the company and externally. Youll use your HR knowledge and experience to promote and implement HR strategies to secure the skills, capabilities and diverse and inclusive workforce they need to deliver their ongoing success.

Youll promote a culture of learning, selfdevelopment, selfawareness and wellbeing and a nurturing style as they build a greater emphasis on values and behaviours, not just outputs.

Benefits:

In return, theyll provide a good salary with pension benefits, flexible and smarter ways of working to help you be your best and a range of addedvalue options to suit your work/life choices.

Please click the
APPLY button and complete the online application form.

Candidates with the relevant experience or job titles of Human Resources Manager, HR Business Partner, HR Manager, Human Resources Analyst, Senior HR Advisor, Senior Human Resources Advisor, HR Generalist, Personnel Manager, HR Officer, HRBP, Human Resources Business Partner, Human Resources Consultant, Human Resources, HR Specialist, People Strategy, Senior HR Coordinator may also be considered for this role.

Lle GWYCH i weithio!

Dynan hymrwymiad i staff ac rydym yn chwilio am weithiwr proffesiynol adnoddau dynol ymroddedig in helpu ar y daith hon.

Yn ogystal datblygu a hyfforddi ein tm adnoddau dynol bach, byddwch yn dwlu meithrin perthnasoedd ar draws Swyddfa Archwilio Cymru ac yn allanol. Byddwch yn defnyddio eich gwybodaeth am adnoddau dynol a phrofiad o hyn i hyrwyddo a gweithredu strategaethau adnoddau dynol er mwyn sicrhaur sgiliau, y galluoedd ar gweithlu amrywiol a chynhwysol sydd eu hangen arnom i gyflawni ein llwyddiant parhaus.

Rydym yn sefydliad unigryw syn gweithio ar draws gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, gan adrodd ar stiwardiaeth arian cyhoeddus, cynnig cipolwg ar sut mae adnoddaun cael eu defnyddio i ddiwallu anghenion pobl a helpu gwasanaethau cyhoeddus i wella. Maen waith proffil uchel felly maen hanfodol ein bod yn sefydliad enghreifftiol.

Byddwch yn hyrwyddo diwylliant o ddysgu, hunanddatblygiad, hunanymwybyddiaeth a llesiant a dull syn meithrin wrth i ni adeiladu mwy o bwyslais ar werthoedd ac ymddygiad, nid dim ond canlyniadau.

Yn gyfnewid, byddwn yn darparu cyflog da gyda buddiannau pensiwn, ffyrdd mwy hyblyg a chlyfar o weithio ich helpu i fod ar eich gorau ac amrywiaeth o opsiynau gwerth ychwanegol i weddu ich dewisiadau bywyd/gwaith.

Cyflog: £58,659 £67,426 Wrth benodi, bydd y cyflog ar waelod y raddfa

Location

Map

Share this job on social:

close

Before you go...

Did you know that Zoek has over 100,000 UK jobs available, your next job could be a click away! Start a new job search on Zoek!

Did you know that Zoek has over 100,000 UK jobs available, your next job could be a click away! Start a new job search on Zoek!