What Add job title, key skills
£
Scroll for more!

Primary Teacher, GME, Balivanich School

Zoek Pin Isle of Wight - This Area Only

£32,994.00 - £41,412.00 per year

Permanent (Full time)

Posted 8 days ago

Job Description
A'toirt aire do phoileasaidhean na sgoile agus an ughdarras foghlaim thadleastanasan thidsearan a gabhail a-steach coileanadh obair mar a thèidiarraidh le ceannard na sgoile a bhios mothachail air cuideam obrach nan tidsearanann an dàimh ri na raointean a leanas: 1 A'teagasg chlasaichean agus an ullachadh agus ceartachadh co-cheangailte riutha; 2 A'leasachadh churraicealam na sgoile...
This job was originally posted as ######

Report job View Company Page
Apply on Hirer's Site
Apply on Hirer's Site
Similar Jobs
Loading...