Prentis Trydanol Mwyngloddio - Mining Electrical Apprentice

Zoek Pin Pontypool, Torfaen , Wales

£19796 - £20547/annum

Permanent (Full time)

Posted 4 days ago

Prentis Trydanol Mwyngloddio

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

37 awr yr wythnos

Contract Parhaol

Cyflog: Gradd B £19, - £20, y flwyddyn.

Bydd yr ymgeisydd yn cael ei benodi i’r pwynt cyflog isaf ynn y raddfa hon fel arfer

Unwaith bydd y prentisiaeth wedi ei gwblhau ac yn ddibynol ar adolygiad, mae potensial i chi gael eich penodi’n drydanwr i’r pwll gyda chyflog radd D £25, - £31, y flwyddyn.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg ar lefel sylfaenol lle y gall yr aelod staff gyfathrebu gyda chydweithwyr, neu barodrwydd i ddysgu, yn ddymunol.

Dyddiad Cau: 28 Mehefin 2021 erbyn 5:00 yh

Am rhagor o wybodaeth ewch i’n gwefan.

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal.

Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

Mining Electrical Apprentice

Big Pit: National Coal Museum

37 hours per week

Permanent Contract

Salary: Grade B £19, - £20, per annum.

Appointment will normally be to the minimum of the salary scale for this grade.

Once the apprenticeship has been completed and pending review, there is potential for you to be appointed as an electrician of the mine with a salary on a grade D £25, - £31, per annum.

Entry level Welsh language where the staff member can converse with colleagues, or a willingness to learn, is desirable.

Closing Date: 28 June 2021 by 5:00pm

For further information please visit our website.

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is an equal opportunities employer.

Applications are welcome from all sections of the community

Report job View Company Page
Apply on Hirer's Site
Apply on Hirer's Site
Similar Jobs
Loading...