What Add job title, key skills
Where Add location, town,city
£
£
Start a New Search

Events and Marketing Volunteer: Our Social Networks/ Gwirfoddolwr Digwyddiadau a Marchnata

UK

Temporary

Our Social Networks is funded by the National Lottery Heritage Fund.

The project is collecting stories from people with a learning disability about their experiences of friendship and relationships.

The Volunteer Role

In this role you will help the Our Social Networks project to organise and promote events to highlight a series of exhibits shared across venues in Wrexham.  The exhibits will share the stories from people with a learning disability about their friendships and relationships.

You will also support the project to promote and share information with the general public, about the events and scattered exhibition using social media, as well as on the ground promotion.

When do I need to be available?

We would like you to volunteer from July until October 2019.  Regular meetings will take place in Wrexham – details to be confirmed.

Caiff Ein Rhwydweithiau Cymdeithasol ei ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Mae'r prosiect yn casglu straeon gan bobl ag anabledd dysgu am eu profiadau o gyfeillgarwch a pherthnasoedd.

Rôl y gwirfoddolwr

Yn y rôl hon, byddwch yn cynorthwyo'r prosiect Ein Rhwydweithiau Cymdeithasol i drefnu a hyrwyddo digwyddiadau i amlygu cyfres o arddangosfeydd wedi'u gwasgaru ar draws lleoliadau yn Wrecsam. Bydd yr arddangosfeydd yn rhannu straeon pobl ag anableddau dysgu am eu cyfeillgarwch a'u perthnasoedd.

Hefyd, byddwch yn cynorthwyo'r prosiect i hyrwyddo a rhannu gwybodaeth â'r cyhoedd ynglŷn â'r digwyddiadau a'r arddangosfa wasgaredig, gan ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol a hyrwyddo ar lawr gwlad.

Pryd fydd angen i mi fod ar gael?

Hoffem i chi wirfoddoli rhwng mis Gorffennaf a mis Hydref 2019. Bydd cyfarfodydd rheolaidd yn cael eu cynnal yn Wrecsam - y manylion i'w cadarnhau.

Am wybodaeth ychwanegol, pwyswch ar “Additional Information” isod.

Posted 10 days ago

report job
Similar Jobs
Loading...
    Apply